• Základní hygienické zázemí (šatny a sociální zázemí)
  • Venkovní učebny
  • Petanque
  • Pumptrack
  • Parkour
  • Lezecké stěny