VYUŽITÍ

  • MÍČOVÉ HRY – malá kopaná (nejčastěji futsal 40 x 20 m)
  • případně rekreačně volejbal – nohejbal

UMĚLÝ POVRCH

  • VODOPROPUSTNÝ UMĚLÝ FOTBALOVÝ TRÁVNÍK S KŘEMIČITÝM A GRANULÁTOVÝM (SBR) VSYPEM tl. 60 mm (certifikát FIFA*) – vyobrazení
    (vhodné zejména u veřejně přístupných sportovišť – prioritně malá kopaná)

OPLOCENÍ

  • DŘEVĚNÝ (modřín) FOŠNOVÝ MANTINEL v = 0,8 m + ZÁCHYTNÁ SÍŤ PE 45/45/3mm – vyobrazen atyp mantinel v = 0,6 m
  • POUZE ZÁCHYTNÁ SÍŤ PE 45/45/3mm – bez vyobrazení

Doporučená standardní výška 4 m (delší strany) a 5 m (kratší strany za brankami)