• základní hygienické zázemí (šatny a sociální zázemí)
  • venkovní učebny
  • petanque
  • pumptrack
  • parkour
  • lezecké stěny