Dřevěná altánová učebna s laťovým stíněním bočních stran

Dřevěná přístřešková učebna s uzamykatelným objektem skladu

Dřevěná systémová učebna