Projektováním sportovišť se zabýváme již od roku 1996. Od té doby byly úspěšně realizovány desítky projektů po celé ČR.
Pro Vaši inspiraci můžete nahlédnout do našich referencí.

 

Projekty sportovních staveb

 • prohlídka stavby a zhodnocení lokality, kontakt s investorem
 • posouzení záměru investora s ohledem na technické řešení a finanční náklady stavby
 • posouzení záměru investora s ohledem na finanční náklady předprojektové přípravy a projektů všech stupňů (polohopis a výškopis, geologický a hydrogeologický průzkum, studie resp.základní stavebně-technický a finanční návrh příp.vč.vizualizace, projektová dokumentace pro zadání, povolení a provedení stavby)
 • zpracování určených stupňů projektů nebo jeho přípravy (dle příslušných evropských norem, zákona o zadávání veřejných zakázek, sportovních pravidel, technologických pokynů navrhovaných materiálů a na základě 20-letých praktických zkušeností s navrhováním a prováděním sportovních staveb a dětských hřišť)
 • inženýrská činnost tzn.zajištění vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy, zajištění povolení stavby vč.případně vyplývajících vynětí z ochrany ZPF, dendrologických průzkumů, hlukových studií, EIA apod.
 • konzultace s investorem v průběhu předprojektové přípravy, provádění projektů i samotné realizace
 • autorský dozor vč.zajištění zpracování plánu BOZP, zajištění koordinátora BOZP
 • zpracování dokumentace skutečného provedení příp.vč.zajištění geometrických plánů pro vklad do KN

Odborně Vám vyprojektujeme:

 • víceúčelová hřiště
 • dětská hřiště (možnost Vašeho výběru dodavatele dětských herních zařízení – materiálové složení a design)
 • sportovní areály a školní sportoviště
 • fotbalové a baseballové hřiště, atletické areály
 • tenisové a beachvolejbalové kurty
 • minigolf, miniaturfgolf a adventuregolf, pétanque
 • umělé osvětlení a závlahy sportovišť
 • odpočinkové a relaxační zóny, senior parky, venkovní posilovací centra, tribuny
 • šatny a sociální zázemí sportovně - rekreačních areálů
 • podlahy a sportovní vybavení tělocvičen nebo sportovních hal
 • venkovní učebny